Alanya Emlak

Neden Türkiye’ye yatırım yapılır?

Bugün, Türkiye’deki yatırımlar, beklentileri ve çok çeşitli karlı fırsatlar nedeniyle yabancı işadamları arasında aktif olarak popülerlik kazanıyor. Yetkililerin bu konudaki görüşlerine bakıldığında, yabancı yatırımcıların devlet ekonomisinde potansiyel yatırımcılar olarak ilk sırada yer aldığı söylenebilir. Bu temelde, hükümet bir dizi tercihli program geliştirdi ve yabancı uyruklulara gayrimenkul satın almaları için kredi, vergi ve vatandaşlık için uygun koşullar sağladı.

Türkiye inşaat sektörüne ve imalatına yatırım yapmanın avantajları arasında birkaç kilit nokta bulunmaktadır:

Uzmanların tahminlerine göre, 2020 yılına kadar ülke ekonomisi, Çin ve ABD gibi güçler arasında onurlu bir yer alarak ilk on dünya lideri arasına girecek. Geçtiğimiz 15 yılda, yargı yetkisinin GSYİH’sı 2-3 kat büyüdü ve bu da BOSS, Nestle, Ford gibi şirketleri cezbetti.

Doğu ve Batı arasındaki yargı yetkisinin elverişli coğrafi konumu, sadece bu amaçlar için tasarlanmış birkaç serbest ekonomik bölgenin (FEZ) bulunduğu Türk liman kentleri aracılığıyla ülkeler arasındaki uluslararası ticareti kolaylaştırmaktadır. FEZ’deki bazı iş alanları, Türk ortaklarımız aracılığıyla alınabilecek bir lisans almayı sağlar.

Altyapı, sanayi ve inşaat endüstrilerinin gelişimi. Bugün, Türkiye’de yatırım, hem özel sektörde (villa, otel, daire inşaatı) hem de ulusal ölçekte (fabrikalar, üretim sahaları, fabrikalar) karlı.

Siyasetçilerin devleti bir dünya lideri yapma planları, yargı alanının ekonomik büyümesinde ve dünya pazarındaki seviyesinde yavaş yavaş kendini gösteriyor.

Güvenilir ekonomi

2003’ten 2018’e Türkiye ekonomisi rekor bir büyüme gösterdi ve dünyada 18’inci sıradan 13’üncü sıraya yükseldi.

Ortalama yıllık GSYİH büyümesi (%) – 2003-2018 

Reel GSYİH büyümesi (Endeks: 2002 = 100)

Kaynak : IMF WEO (2020, 2022 için tahmin)

Türkiye ekonomisi (GSYİH cari fiyatları, milyar ABD doları)
Türkiye, son 16 yılda, 2002 yılında 236 milyar ABD doları olan ekonomisini 2018 yılında 784 milyar ABD dolarına çıkararak önemli sonuçlar elde etmiştir.

Kaynak : TÜİK.

GSYİH büyümesine katkı (%) – 2003-2018

Türkiye’nin son 16 yıldaki ekonomik büyümesi, birlikte yatırım ve ihracatı teşvik eden güçlü bir iç pazar ve girişimci bir özel sektör tarafından yönlendirilmiştir.

Kaynak : TÜİK.

Türkiye’de ve dünyada mal ihracatı

İhracatta yıllık ortalama yüzde 10 büyüme oranıyla Türkiye, dünya üzerinde bir performans sergileyerek ihracatını son 16 yılda 36 milyar dolardan 168 milyar dolara çıkardı.

Kaynak : TÜİK, Dünya Ticaret Merkezi (ITC).

Destinasyonlara Göre Türkiye İhracat

Türkiye, 2002 yılında 36 milyar ABD doları olan toplam ihracatını 2018 yılında 168 milyar ABD dolarına çıkarmış ve hem ihracat destinasyonlarında hem de ürünlerde önemli ihracat çeşitliliği elde etmiştir.

Kaynak : TÜİK

İhraç edilen mal sayısı 1 milyar doları aştı 

Kaynak : TÜİK

Büyük yerel ve bölgesel pazarlar

 • Türkiye’nin ekonomik kalkınması açısından, kişi başına milli gelir 2002’de 3.581 ABD dolarından 2018’de 9.632 ABD dolarına yükseldi.
 • Türkiye, nüfusu 50 milyonu aşan ülkeler arasında kişi başına GSYİH açısından 11. sırada yer almaktadır.
 • Türkiye’nin ekonomik büyümesi, artan satın alma gücüne sahip oldukça büyük bir orta sınıfın ortaya çıkmasının yolunu açtı.
 • Her biri 1 milyonun üzerinde nüfusa sahip 23’ten fazla şehir merkezi, mal ve hizmet üretimi yoluyla Türkiye’nin gelişen iç pazarına destek veriyor. Nüfus açısından İstanbul, Avrupa’nın en büyük şehridir.

https://www.invest.gov.tr/en/whyturkey/top-reasons-to-invest-in-turkey/pages/strategic-location.aspx

Stratejik yer

Türkiye, Doğu-Batı ve Kuzey-Güney eksenleri arasında doğal bir köprüdür, dolayısıyla büyük pazarlara erişim için verimli ve uygun maliyetli bir merkez oluşturmaktadır. Diğer insanlarla etkileşim

Büyük pazarlara yakınlık. Türkiye, 4 saatlik uçuş yarıçapı içinde Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Orta Asya’da 1,5 milyar kişiye kolay erişim ve toplam 24 trilyon ABD doları GSYİH sunmaktadır.

Önemli pazarların aynı gün kullanılabilirliği. Türkiye’nin stratejik konumu, Tokyo’dan New York’a 16 saat dilimindeki pazarlara kolay erişim sağlar.

Küresel iletişim. Türk Hava Yolları, 122 ülkede 255 noktayı birbirine bağlıyor.

Türkiye aynı zamanda birçok çokuluslu şirketin kontrol merkezi olarak hizmet vermektedir.

https://www.invest.gov.tr/en/whyturkey/top-reasons-to-invest-in-turkey/pages/favorable-demographics.aspx

Karlı demografi

Türkiye’nin genç ve iyi eğitimli nüfusu büyük bir varlıktır çünkü yatırımcılar, yaşlanan ve azalan nüfus nedeniyle Avrupa’nın başka yerlerinde büyük zorluklarla karşılaşmaktadır.

Türkiye büyüyen, genç ve dinamik nüfusu ile mükemmel fırsatlar sunuyor – güçlü yetenek havuzunun ve kazançlı iç pazarın arkasındaki itici güç.

Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) göre 2018’de Türkiye nüfusu 82 milyondu. 2023 yılında 86,9 milyona, 2040 yılında 100,3 milyona ulaşması bekleniyor. Nüfusun 107,6 milyon ile zirve yaptığı 2069 yılına kadar büyüme hızını koruyacağı tahmin ediliyor.

Nüfus tahminleri – 2018-2080 (Milyon olarak)

Kaynak : TÜİK

Geçtiğimiz on yılda, Türkiye’deki yaş bağımlılık oranı düşüş eğilimini sürdürdü ve sağlık, refah ve eğitime yönelik kamu harcamalarında daha fazla esneklik sağladı .

https://www.invest.gov.tr/en/whyturkey/top-reasons-to-invest-in-turkey/pages/skilled-and-cost-competitive-labor-force.aspx

Nitelikli ve ekonomik işgücü

Türkiye’nin toplam işgücü yaklaşık 32,7 milyon olup, ülkeyi Avrupa’nın 3. büyük işgücü yapmaktadır.

Türkiye’nin genç nüfusu, işgücünün büyümesine önemli katkı sağlamakta ve ülkenin diğer ülkelere göre sıralamasını yükseltmektedir. Türkiye, AB ülkeleri arasında en büyük işgücü artışını göstermiştir.

Üniversite sayısının hızla artması, Türkiye’nin daha fazla üniversite mezunu olmasını sağladı ve bu da Türkiye’nin genç nüfusunu ve büyük iş gücünü kalifiye bir işgücüne dönüştürmesini sağladı.

 • Şu anda 6,7 ​​milyondan fazla öğrenci yüksek öğretime kayıtlıdır.
 • Yılda 800.000’den fazla üniversite mezunu
 • Dünya standartlarında mühendislik eğitimi

Üniversite ve üniversite mezunu sayısı

https : // www yatırım gov tr tr whyturkey üst – nedenler – için – yatırım – in – hindi sayfaların sürekli – reform – süreç aspx

Sürekli reform süreci

Türk hükümeti her zaman nitelikli işgücü, yenilikçi üretim, sürdürülebilir büyüme, sürdürülebilir çevre ve uluslararası kalkınma işbirliği alanlarında reformlara öncelik verdi.

Kapsamlı reform süreci 2000’li yılların başında başladı ve bugüne kadar devam ediyor.

Büyük reformlar

2002 yılında bir şirket kurmak için geçen ortalama gün sayısı 38 iken, bugün reform sürecine paralel olarak 6,5’e düşmüştür.

Şirket açmak için gün sayısı – 2018

Kaynak : Dünya Bankası.

Türkiye, son 16 yıldaki kapsamlı reformlar sayesinde yabancı yatırımcılara getirilen kısıtlamaların sayısı bakımından şu anda OECD ortalamasının oldukça altındadır.

Türkiye, Avrupa’nın en umut verici emlak piyasalarından biridir. Avrupa, Orta Doğu ve Orta Asya’nın kesişme noktasındaki stratejik konumu ve tahmini 81 milyon nüfusuyla Türkiye, geniş bir inşaat sektörünü artan ticari ve endüstriyel üretimle birleştirerek, geliştiriciler ve yatırımcılar için mükemmel fırsatlar sunmaktadır.

Türkiye gayrimenkul sektörü ile ilgili bazı bilgiler ve temel göstergeler:

 • Gayrimenkul sektörü son on yılda GSYİH’nın yaklaşık yüzde 8,4’ünü oluşturdu. Yatırım açısından, doğrudan yabancı yatırım girişi 10,8 milyar doları buldu. Bunun 4,6 milyar doları tahsis edildi. 2017 yılında gayrimenkul ve inşaat sektöründeki toplam DYY içinde;
 • Kentsel dönüşüm ve megaprojeler öngörülebilir geleceğin gündemine özellikle İstanbul’da hakim. Şehirde uygulanacak projeler arasında Marmaray, İstanbul kanalı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Avrasya tüneli, üç katlı İstanbul tüneli ve 3. İstanbul havalimanı;
 • Kentsel yenileme ve geliştirme girişimi 7,5 milyon konut birimini kapsayacak. Girişimin 400 milyar dolarlık bir bütçesi var. Özel sektör önemli bir katkı sağlıyor;
 • Knight Franck konut fiyat endeksine göre Türkiye, yıllık fiyat büyüme endeksinde 2017’nin 3. çeyreğinde 56 endekste altıncı sırada yer aldı. Türkiye’nin yıllık büyüme oranı yüzde 11,1 artarak onu Avustralya, Letonya ve Hindistan’ın önünde dünyanın en önemli emlak piyasalarından biri haline getirdi;
 • Türkiye emlak piyasasında satılan toplam konut sayısı 2017 yılında 1,4 milyona ulaştı. Ayrıca 2012 yılında mütekabiliyet yasasının kaldırılmasıyla yabancılara gayrimenkul satışları artmaya başlamış, 2017 yılında yabancılara 22.234 konut satılmıştır. yılda% 22,2 daha fazla olan ülke. 2017 yılında yabancılara konut satışında İstanbul 8.182 satışla en başarılı olurken, onu 4.707 satışla Antalya, 1.474 satışla Bursa ve 1.079 satışla Yalova izledi;
 • 2017 yılı sonunda İstanbul’daki mevcut A sınıfı ofis alanı 249 ofis binası 5,3 milyon m2’yi aştı. 2010 ve 2017 yılları arasında ofis pazarında brüt kira alanındaki yıllık artış ortalama% 12’dir. 1,2 milyon metrekareden fazla ofis malzemesi yapım aşamasındadır ve 2020’nin sonunda a sınıfı ofislerin yaklaşık 7,1 milyon m2 kiralanan alan;
 • Türkiye’de, İstanbul’daki 114 alışveriş merkezinde toplam kiralanan alanı 12,2 milyon m2 olan 401 alışveriş merkezi bulunmaktadır ve toplam kiralanan alan 4,2 milyon m2’dir ki bu da Türkiye’deki toplam kiralanan alanın% 34’üdür;
 • 2016 JLL cazibe endeksine göre İstanbul, Londra, Paris, Moskova, Milano ve Madrid’den sonra Avrupa’nın en çekici 6. pazarı;
 • Son yıllardaki büyümeye rağmen Türkiye, Avrupa ortalamasına kıyasla kişi başına ortalama toplam kiralanabilir alanın altında kalmaktadır. Bu, Türkiye’deki perakende ticaretin daha da büyümesini müjdeliyor;
 • Kültür ve Turizm Bakanlığı’na göre 2016 yılı sonunda Türkiye’de toplam 426.981 odalı 3.641 sınıflandırılmış otel bulunuyordu. 5 yıldızlı oteller, otellerin% 42,7’sini oluşturmaktadır. % 24,8 pazar payıyla 4 yıldızlı oteller ve% 12,6 pazar payıyla 3 yıldızlı kategoriler.

2018 yılında, Türk hükümeti bir an önce Türk vatandaşlığı alma olasılığını gündeme getirdi. 250.000 $ değerinde mülk satın alan veya Türk bankalarına 500.000 $ yatıran herkes başvurabilir. Bu durumda, başvuru sahibi 3 yıl boyunca bu mülkü satamaz veya hesaptan para çekme hakkına sahip değildir. Ayrıca Türkiye ekonomisine en az 500 bin ABD Doları tutarında yatırım yapanlar ve Türk vatandaşlarına 50 iş yaratanlar hızlandırılmış şekilde vatandaşlık başvurusunda bulunabilirler.

Ayrıca girişimciler ve yatırımcılar, sıradan Türk vatandaşlığı ile hemen hemen aynı hakları garanti eden Turkuaz Kart’a başvurabilirler.

Yatırım Yoluyla Türk Vatandaşlığı Başvurusu İçin Gerekli Belgeler

Vatandaşlık elde etmek için belgelerin hazırlanması özel bilgi ve deneyim gerektirir. Kendi özel durumundaki her başvuru sahibinin farklı koşulları olabileceğinden, hukuki destek için şirketimizle iletişime geçmenizi öneririz. Belgelerin hazırlanmasında size tam destek sağlıyoruz.

Gerekli belgelerin listesi:

 • Başvuru Formu.
 • Geçerli bir pasaport.
 • Ailenizin her bir ferdi için 4 adet pasaport büyüklüğünde fotoğraf.
 • Doğum belgesi.
 • Pasaportunuzda oturma izni veya geçerli turist vizesi.
 • Gerekirse, medeni durumu ve çocuklar için belgeleri (evlilik ve çocukların doğum belgeleri) onaylayan bir belge.
 • Gerekirse, yakının Türkiye’deki ikametgahının kimlik ve adresini teyit eden bir belge
 • Vergi ücretinin ödendiğine dair belge.
 • Değerlendirilen değer hakkında rapor verin.
 • En az 250.000 ABD Doları tutarında ödeme yapıldığına dair bankadan alınmış bir makbuz.
 • Gayrimenkul satın alırken tapu kanıtı veya noter tasdikli sözleşme.

Turizm, Türkiye ekonomisinin en önemli bileşenlerinden biridir ve son yıllarda giderek artan bir rol oynamaktadır. Yaklaşık iki milyon kişiyi istihdam ediyor (510 bin doğrudan, ilgili sektörlerde 1,5 milyon kişi). Ülke, dünyanın altıncı en popüler turizm merkezidir ve turizm endüstrisinin hem yerleşik hem de gelişmekte olan alt sektörlerinde geniş yatırım fırsatları sunmaya devam etmektedir.

Elverişli coğrafi konumu, mevcut potansiyeli, mega projeleri ve 2023 için belirlenen iddialı hedefleri sayesinde turizm sektörü kapasitesini aşan bir hızla büyümeye devam ediyor. Yatırımlar son birkaç yılda artmış olsa da, yeni işletmeler için hala sayısız fırsat var. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri, kullanılmayan turizm potansiyeline sahiptir. Aynısı, bu bölgelerin karakteristik doğası, tarihi ve kültürü ile mükemmel bir şekilde harmanlanan, giderek daha popüler hale gelen butik otel konsepti için de geçerlidir.

İşte Türkiye’nin turizm sektörüyle ilgili bazı önemli gerçekler ve rakamlar:

Türk turizm sektörünün son yıllarda büyümesi küresel ortalamanın üzerinde gerçekleşti ve sektörün cari açığa 2017 yılında doğrudan katkısı% 36 oldu.

2017 yılı sonunda 12.856 otel tescil edildi. Bu kurumların 9.186’sı ilgili belediyeler tarafından ruhsatlandırılmış ve kalan 3.670’i turizm işletmesi için ruhsatlandırılmıştır. Bu tesislerin toplam toplam kapasitesi 1.482.492 birimi aşmaktadır.

Şu anda 281 gelecek vaat eden proje yürütülüyor ve bu da Türkiye’nin karşı karşıya olduğu kıtlığın üstesinden gelmek için gerekli 74.130 yeri ekleyecek.

Din turizmi ile ilgili olarak, Türkiye, ana dinlerin türbelerinin bulunduğu dünyadaki birkaç ülkeden biridir. 167’si İslam, 129’u Hristiyanlık ve 20’si Musevilik olmak üzere toplam 316 kalıntı.

Antalya, gelen yabancı ziyaretçi sayısı açısından Türkiye’nin en popüler şehridir. 2017 yılında yabancı turistlerin% 25’i Antalya’yı ziyaret etti. Merkezde 500’den fazla 4 yıldızlı ve 5 yıldızlı otel ile yakın çevredeki Kemer, Belek ve Kaş gibi şehirler bulunmaktadır.

2001 yılından bu yana Türkiye’deki otel zinciri ve otel grubu sayısı ikiye katlanarak 165’e yükselmiştir. Bu 165 zincirdeki otel sayısı 824’e ulaşmıştır. Ayrıca bu otel zincirlerinin ve gruplarının% 82’si Türklere,% 15’i ise yabancılar ve% 3 – yerli ve yabancı ortaklara.

7.200 km’lik kıyı şeridine sahip olan Türkiye, 454 mavi bayraklı plajı ile 38 ülke arasında 2. sırada; bu tip 579 plajla İspanya’nın önündedir. Türkiye’de ayrıca 22 Mavi Bayraklı marina bulunmaktadır.

Türkiye jeotermal turizm potansiyeli açısından dünyada ilk yedi ülke arasında yer almakta ve 1.500 kaplıca ile Avrupa’da 1. sıradadır. Çeşitli tatil yerlerinin toplam kapasitesi 55.140 kişiye ulaştı.

Belek bölgesi, Türkiye’nin en önemli golf destinasyonu olarak kabul edilir ve 15 golf sahası, 50.000 yatak kapasitesi ve 2 milyon turist akışı ile dünyanın en popüler turizm destinasyonları arasında yer almaktadır. Ayrıca Belek, 2008 yılında Uluslararası Golf Tur Operatörleri Birliği (IAGTO) tarafından Avrupa’nın En İyi Golf Destinasyonu ödülünü almıştır.

2023 yılına kadar turizm sektörü yıllık 50 milyon turist hedefi belirlemiştir ve gelirlerin 50 milyar ABD doları olduğu tahmin edilmektedir.

Türk hükümeti, düşük maliyetli kamu hizmetleri ve vergi indirimleri için teşvikler ve politikalar sunuyor. Ayrıca turizm sektöründeki büyümeyi baltalayabilecek bürokratik engelleri kaldırmak için çalışıyor.

Compare listings

Karşılaştırmak