Compare Listings

آشنایی با شهر آلانیا بهشت زمینی در کشورترکیه

آشنایی با شهر آلانیا بهشت زمینی در کشورترکیه

کشور ترکیه حدود 81 استان دارداین کشور از سمت جنوب شرق با کشور ایران همسایه می باشد.افراد بسیار زیادی هر ساله برای خرید لباس به صورت زمینی و یا هوایی به شهرهای مختلقف ترکیه سفر می کنند.استان هایی که در قسمت شمال،غرب،جنوب غربی کشور ترکیه هستند،مکان هایی مناسب تر جهت زندگی و کسب و کار […]

مهاجرت در دنیای امروز

مهاجرت در دنیای امروز

امروزه با توجه به شرایط حاکم بر جهان ،افراد زیادی برای حل بسیاری از مشکلا ت خود ویا دست یابی به اهداف خود ،تمایل به مهاجرت به شهر یا کشور های دیگر را دارندکه این مهاجرت ها ،معایب و مزایای خود را دارا می باشند.با توجه به خلق و خوی وشرایط بد اقتصادی  واجتماعی ،انسان […]